เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ประเภทข้อมูลมัลติมีเดีย ส่วนประกอบมัลติมีเดีย การส่งผ่านข้อมูลมัลติมีเดีย อุปกรณ์เก็บข้อมูลมัลติมีเดีย  การนำเสอนงานทางมัลติมีเดย การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย เพื่อใช้ในงานธุรกิจ