homeการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
person
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ผู้สอน
Kampanart Kusirirat
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11958

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรในกรพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีการพัฒนาและเครื่องเมือที่ใช้ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ การเขียนคำอธิบายขั้นตอนการทำงาน พจนานุกรรมข้อมูล การเขียนดาต้าโฟวล์ไดอะแกรม การเขียนอีอาร์ไดอะแกรมการออกแบฐานข้อมูล ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และขั้นตอนการทำงาน การกำหนดงบประมาณของการจัดทำเอกสารต่าง ๆ  ประกอบการวิเคราะห์และออกแบบระบบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)