homeการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
personperson_add
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ผู้สอน
Kampanart Kusirirat
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11958

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรในกรพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีการพัฒนาและเครื่องเมือที่ใช้ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ การเขียนคำอธิบายขั้นตอนการทำงาน พจนานุกรรมข้อมูล การเขียนดาต้าโฟวล์ไดอะแกรม การเขียนอีอาร์ไดอะแกรมการออกแบฐานข้อมูล ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และขั้นตอนการทำงาน การกำหนดงบประมาณของการจัดทำเอกสารต่าง ๆ  ประกอบการวิเคราะห์และออกแบบระบบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)