homeนางสาวรติยา บุตรวงค์ 5/11
person
นางสาวรติยา บุตรวงค์ 5/11

ผู้สอน
นางสาว รติยา บุตรวงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นางสาวรติยา บุตรวงค์ 5/11

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1196

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทดสอบสร้างชั้นเรียนใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)