homeนางสาวปิยะธิดา หาระสาร5/11
person
นางสาวปิยะธิดา หาระสาร5/11

ผู้สอน
นางสาว ปิยะธิดา หาระสาร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นางสาวปิยะธิดา หาระสาร5/11

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1197

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทดสอบสร้างชั้นเรียนใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)