เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

HT.405 สัมมนาการโรงแรม การท่องเที่ยวและการบิน, 1/2557

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาถึงประสบการณ์ในการประยุกต์และประสานความรู้วิชาต่างๆ ในธุรกิจการโรงแรมการท่องเที่ยวและการบินโดยใช้วิธีสัมมนา วิจัย และกรณีศึกษาวิเคราะห์ถึงเหตุผลและวิธีการแก้ไขโดยสัมมนากลุ่มย่อยมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการโรงแรม การท่องเที่ยวรวมทั้งธุรกิจการบิน