ผู้สอน
นางสาว ปรัชญาพร เอกบุตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

515-402_2557


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11983

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ชีววิทยา และวิวัฒนาการของสัตว์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม และการจัดการเรียนรู้ของสัตว์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตสัตว์ มีการศึกษาในฟาร์มหรือนอกสถานที่