515-402_2557

ผู้สอน
person
นางสาว ปรัชญาพร เอกบุตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
515-402_2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11983

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชีววิทยา และวิวัฒนาการของสัตว์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม และการจัดการเรียนรู้ของสัตว์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตสัตว์ มีการศึกษาในฟาร์มหรือนอกสถานที่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)