homeการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
personperson_add
การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
person
นางสาว อภิญญา อุไรกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11987

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)