กลุ่มเรียน 23 วิชา GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
ผู้สอน

ชัยทัศน์ เกียรติยากุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
กลุ่มเรียน 23 วิชา GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11999

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มเรียน 23 วิชา GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.