NANNYJiranunEng


ผู้สอน
นางสาว จิรนีนท์ ศูนย์สันเทียะ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
NANNYJiranunEng

รหัสวิชา
1200

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ enlightened NANNYJiranunEngyes


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books