home0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา
person
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา

ผู้สอน
นาย วินัย สุกใส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12005

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)