ผู้สอน
นาย วินัย สุกใส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12006

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนรายวิชา 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา