57-1 การเขียนโปรแกรม(พฤหัสบดี เช้า) 12008
ผู้สอน

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน


ชื่อชั้นเรียน
57-1 การเขียนโปรแกรม(พฤหัสบดี เช้า) 12008

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12008

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

วท 6003103 การเขียนโปรแกรม Computer Programming

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ผังงาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาเชิงโครงสร้างหรือภาษาเชิงวัตถุ เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม หลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นของภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทของข้อมูลตัวแปร การคำนวณ การเปรียบเทียบ คำสั่งและฟังก์ชัน ข้อมูลประเภทโครงสร้าง โปรแกรมแบบลำดับ โปรแกรมทางเลือก โปรแกรมทำงานแบบวนซ้ำ โปรแกรมแบบโมดูล และโปรแกรมจัดการแฟ้มข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.