ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับวิชาฟิสิกส์ 1