homeศท.วส. 146 สุขภาพจิตในชีวิตประจำวัน (1/2557)
person
ศท.วส. 146 สุขภาพจิตในชีวิตประจำวัน (1/2557)

ผู้สอน
จิตศิริน ลายลักษณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศท.วส. 146 สุขภาพจิตในชีวิตประจำวัน (1/2557)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12026

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนสำหรับ

นักศึกษาจุลชีว/56 ก.01

นักศึกษาดนตรีสากล/56 ก.01

นักศึกษาท่องเที่ยว-รร./56 ก.01


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)