homeวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4112250 1/2557
person
วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4112250 1/2557

ผู้สอน
miss nantana rattanachai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4112250 1/2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12032

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)