LazyDevil_C11_MTK


ผู้สอน
นางสาว ชไมพร หอมอ้ม
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
LazyDevil_C11_MTK

รหัสวิชา
1204

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

คำอธิบายวิชา

  Bonjour Bonjour

ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ ทุกคน ^ ^

                 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books