homeBUS-621(ภาคการศึกษาที1/57) นครศรีธรรมราช
person
BUS-621(ภาคการศึกษาที1/57) นครศรีธรรมราช

ผู้สอน
นาย สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
BUS-621(ภาคการศึกษาที1/57) นครศรีธรรมราช

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12041

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ตามแนบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)