home434-333 ASEAN and Human Resources Development (1-2557)
personperson_add
434-333 ASEAN and Human Resources Development (1-2557)

ผู้สอน
Assoc.Prof. Awang LANUI
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
434-333 ASEAN and Human Resources Development (1-2557)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
12046

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน คุณภาพมนุษย์และทรัพยากรมนุษย์กับการเจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)