เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

434-333 ASEAN and Human Resources Development (1-2557)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน คุณภาพมนุษย์และทรัพยากรมนุษย์กับการเจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน