homeการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย
person
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย

ผู้สอน
Kampanart Kusirirat
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12049

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)