homeจิตตปัญญาศึกษา
personperson_add
จิตตปัญญาศึกษา

ผู้สอน
อาจารย์ พนิตศรี ศรีเชื้อ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
จิตตปัญญาศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12051

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับครูผู้สอนแนะแนวระดับมัธยมศึกษาและผู้สนใจการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)