homeพุทธบริหารการศึกษา มจร.
personperson_add
พุทธบริหารการศึกษา มจร.

ผู้สอน
พระมหา เผด็จ จงสกุลศิริ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พุทธบริหารการศึกษา มจร.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12055

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปริญญาเอก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)