ผู้สอน
ดร. ประสุข โฆษวิฑิตกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

สังขวิทยา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12071

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเกี่ยวกับหอย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.