น.ส.ขนิษฐา วังแก้ว ชั้นม.5/1 เลขที่25


ผู้สอน
นางสาว ขนิษฐา วังเเก้ว
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
น.ส.ขนิษฐา วังแก้ว ชั้นม.5/1 เลขที่25

รหัสวิชา
1208

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

คำอธิบายวิชา

ขอเชิญเข้าร่วมชั้นเรียนเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เชิญ.....เชิญค่ะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books