home928-355 IT for Tourism Business
person
928-355 IT for Tourism Business

ผู้สอน
ดร สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
928-355 IT for Tourism Business

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12081

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

928-355 IT for Tourism Business


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)