home0601211calculus3forEngineer1-57
person
0601211calculus3forEngineer1-57

ผู้สอน
นาย มนูญ จิตรสำเริง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
0601211calculus3forEngineer1-57

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12087

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

course Mon: 17.00-20.00

Teaching room: LAB3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)