home0401202Business statistics1-57 (สำหรับ นศ ปีที่ 2 ปกติ)
person
0401202Business statistics1-57 (สำหรับ นศ ปีที่ 2 ปกติ)

ผู้สอน
นาย มนูญ จิตรสำเริง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
0401202Business statistics1-57 (สำหรับ นศ ปีที่ 2 ปกติ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12089

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

course Wed:09.00-12.00 (ONLY Logistics)

Teaching room:4305


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)