จันทร์จิรา จันทร์สาย


ผู้สอน
จันทร์จิรา จันทร์สาย
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
จันทร์จิรา จันทร์สาย

รหัสวิชา
1209

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

คำอธิบายวิชา

"ห้องเรียนนี้มีแต่คนน่ารัก มาเรียนกันนะคะ"


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books