จันทร์จิรา จันทร์สาย

คำอธิบายชั้นเรียน

"ห้องเรียนนี้มีแต่คนน่ารัก มาเรียนกันนะคะ"