Physic M4


ผู้สอน
นาย ธีรยุทธ ดวงมาลา
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Physic M4

รหัสวิชา
1210

สถานศึกษา
Selaphompittayakom School

คำอธิบายวิชา

วิชาฟิสิกส์ชั้นม.4

เรื่อง  แรง  มวล  และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

เรื่อง  การเคลื่อนที่แบบต่างๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books