homeการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (1/2557)
personperson_add
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (1/2557)

ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (1/2557)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12105

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นรายวิชาเฉพาะด้านบังคับของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 55 เป็นต้นไป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)