เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปกจท1 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ กัลยา รัตนศิวะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ สำหรับนักศึกษาสาขา การจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 1

จันทร์ 8.30-12.30 COM2