เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BIT1/2 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ กัลยา รัตนศิวะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้อง ปสสท 1/2

พุธ เวลา 13.30-16.30 ห้อง COM1