home411-224 ภาษาไทยในสื่อมวลชน
person
411-224 ภาษาไทยในสื่อมวลชน

ผู้สอน
ชุติกาญจน์ บุญอยู่
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
411-224 ภาษาไทยในสื่อมวลชน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12128

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาษาไทยในสื่อมวลชน 

Thai Language in Mass Media

ประจำภาคการศึกษา 1/2557


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)