เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีเชิงวัตถุ

เกี่ยวกับชั้นเรียน


คำอธิบายรายวิชา
นิยามและคุณสมบัติของภาษาเชิงวัตถุ ออบเจ็คต์ คลาส เอ็นแคปซูเลชั่น อินเฮอร์ริแทนซ์และโพลิมอร์ฟิซึม การออกแบบเชิงวัตถุ แนวความคิดและเทคนิคของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการของเทคโนโลยีเชิงวัตถุ รูปแบบจำลองความสัมพันธ์ของวัตถุ รูปแบบจำลองพฤติกรรมของวัตถุ วิธีและเทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ