เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย สิรภพ วงศ์ลภัส

วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้องเรียน ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคสมทบ