ผู้สอน
นาย สิรภพ วงศ์ลภัส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12137

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคสมทบ