สาขาวิชาการตลาด
ผู้สอน

นาย สิรภพ วงศ์ลภัส

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สาขาวิชาการตลาด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12138

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน ปวส. การตลาด ภาคสมทบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.