homeสาขาวิชาการตลาด
person
สาขาวิชาการตลาด

ผู้สอน
นาย สิรภพ วงศ์ลภัส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สาขาวิชาการตลาด

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12138

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียน ปวส. การตลาด ภาคสมทบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)