homeการใช้งานเว็บไซต์
person
การใช้งานเว็บไซต์

ผู้สอน
นาย นายคู่มือ ใช้งาน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้งานเว็บไซต์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12139

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ClassStart.org


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)