homeคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
personperson_add
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

ผู้สอน
วณิชยา องศารา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12140

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดหัวอิฐ

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)