homeสร้างงานเอกสารด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ด
personperson_add
สร้างงานเอกสารด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ด

ผู้สอน
น.ส. กิจฎามาศ วังปรีชา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สร้างงานเอกสารด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12141

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดเขามหาชัย

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)