homeสร้างงานเอกสารด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ด
person
สร้างงานเอกสารด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ด

ผู้สอน
น.ส. กิจฎามาศ วังปรีชา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สร้างงานเอกสารด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ด

หมายเลขของวิชา (Class ID)
12141

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดเขามหาชัย

คำอธิบายวิชา

โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)