homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 ปี 2557
personperson_add
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 ปี 2557

ผู้สอน
นาย ชาญณรงค์ แผนพุทธา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 ปี 2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12144

สถานศึกษา
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 ปี 2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)