การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 ปี 2557
ผู้สอน

นาย ชาญณรงค์ แผนพุทธา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 ปี 2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12144

สถานศึกษา
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 ปี 2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.