homeคณิตศาสตร์ จัดการชั้นเรียน
person
คณิตศาสตร์ จัดการชั้นเรียน

ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ จัดการชั้นเรียน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12146

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กลุ่มคณิตศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)