ผู้สอน
นาย ภูวเนศวร์ บุญทา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12147

สถานศึกษา

โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


คำอธิบายชั้นเรียน

สอนระดับ ม.3 เทอม 1 วิชาคอมพิวเตอรื