home434-412 Independent Study-1-2557
personperson_add
434-412 Independent Study-1-2557

ผู้สอน
Assoc.Prof. Awang LANUI
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
434-412 Independent Study-1-2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12148

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาอิสระเป็นรายวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)