ผู้สอน
รศ. อาหวัง ล่านุ้ย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

434-412 Independent Study-1-2557


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12148

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาอิสระเป็นรายวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์