home434-412 Independent Study-1-2557
person
434-412 Independent Study-1-2557

ผู้สอน
Assoc.Prof. Awang LANUI
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
434-412 Independent Study-1-2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12148

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การศึกษาอิสระเป็นรายวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)