การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนางานด้านการเกษตร 1_2557
ผู้สอน

นาย อุดร จิตจักร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนางานด้านการเกษตร 1_2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12152

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนางานด้านการเกษตร 1_2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.