homeการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนางานด้านการเกษตร 1_2557
person
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนางานด้านการเกษตร 1_2557

ผู้สอน
นาย อุดร จิตจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนางานด้านการเกษตร 1_2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12152

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนางานด้านการเกษตร 1_2557


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)