homeThatchavong Julsawat
person
Thatchavong Julsawat

ผู้สอน
นาย วีรยุทธ ศรีเผือก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Thatchavong Julsawat

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12158

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

  ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
  เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
  สนับสนุนโดย
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
  กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
  มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)