ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ศศิวิมล หนูเรือง

โรงเรียนบ้านคลองแคว

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่อง กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ