เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว ศศิวิมล หนูเรือง

โรงเรียนบ้านคลองแคว

เรื่อง กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ