homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ผู้สอน
นางสาว ศศิวิมล หนูเรือง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12159

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองแคว

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่อง กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)