ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

นราวีร์ กรมเมือง

โรงเรียนบ้านคลองแคว

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่อง การประมวลผลข้อมูล