home421-222-57 Information content analysis
person
421-222-57 Information content analysis

ผู้สอน
ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
421-222-57 Information content analysis

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12165

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การจัดระบบสารสนเทศ 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)