6101404 คอมพิวเตอร์กราฟิก (วันศุกร์ บ่าย-1-57)
ผู้สอน

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
6101404 คอมพิวเตอร์กราฟิก (วันศุกร์ บ่าย-1-57)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12166

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการสร้างจุด เส้น รูปเรขาคณิต รูปภาพ Transformation, Segments Windows and Clipping 3D,

3D Clipping Hidden Surface and Lines, Curves Shading และ การสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.