homeรู้จักคอมพิวเตอร์
personperson_add
รู้จักคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นาย ทัศณิต นวลพลับ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รู้จักคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12169

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)