รู้จักคอมพิวเตอร์

ทัศณิต นวลพลับ

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์