home54-2 ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี (อาทิตย์เช้า 1217)
person
54-2 ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี (อาทิตย์เช้า 1217)

ผู้สอน
ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
54-2 ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี (อาทิตย์เช้า 1217)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1217

สถานศึกษา
มรท

คำอธิบายวิชา

ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี (อาทิตย์เช้า)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)